XingBang UK Ltd.

Unit 31, Longwood Park, Trafford Park, M171PZ

Tel No 0161 249 9312

XingBang (China)

www.qdxingbang.comYour kitchen expert

+86-0532-83895846

Qingdao Xingbang Cooker & Ovens Appliances Co., Ltd

Qingdao Xingbang Kitchen and Bathroom appliances Co.,Ltd.

NO.132, TAIZIGOU CHANGJIANG ROAD, ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEV. ZONE QINGDAO, CHINA

Qingdao Xingbang Electronic Appliances Co., Ltd

NO.12 KUNLUN MOUNTAIN NORTH ROAD,ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, QINGDAO, CHINA.

返回顶部